Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat insanların yaşamında önemli bir yere sahip olan temiz suyun temin edilmesi, kirli suyun yaşam alanlarından uzaklaştırılması ve kullanımını sağlayan tesislerin yapılarak işletilmesini içeren bir meslek birimidir.

Urla Sıhhi Tesisat (2)

Urla Sıhhi Tesisatçı

Bir diğer tanımı ile binalardaki temiz suyun kullanımı için uygun zeminin oluşturulması, pis suların binalardan uzaklaştırılması ve doğalgaz gibi sistem yapılarının işlemesi için döşenen tesisattır. Bu alanda çalışan kişilere sıhhi tesisatçı denilmektedir.

Bazı Projelerimiz

Günlük yaşamda yemeklerde, çamaşır yıkamada ya da temizlik amacıyla kullandığımız su temiz sudur. Pis su ise temiz suyun kullanılması sonucunda deterjan ya da atıklarla birleşmesi ile oluşan kirli sudur. Temiz su sıhhi tesisat boruları ile binadaki gerekli noktalara ulaşırken, kullanım sonucunda oluşan atık su ise dikey borular yoluyla aşağıya doğru akar ve dışarıya kurulan bağlantı ile uzaklaşır. Bu döngünün sürmesi için kurulan sıhhi tesisat yapısının planlanması sırasında en küçük ayrıntı dahi düşünülmelidir. Borular askı ve kelepçeler kullanılarak duvara iyi bir şekilde sabitlenmelidir.

Temiz suyun kirletilmesine engel olan, pis suyun ise binadan dışarı atılmasını sağlayan boru sistemleri sıhhi tesisat konusunun özüdür. Sıhhi tesisat yapılarında zaman içerisinde ufak sorunlar oluşabilmektedir. Lavabolar, klozetler, musluklar, vanalar ve duş tekneleri gibi yapılarda zaman içerisinde oluşan problemler bağlantı malzemelerinin yenilenmesi ile ortadan kaldırılabilmektedir. Elbette ki bu işlemlerin özenli bir şekilde yapılması için de profesyonel bir sıhhi tesisatçının deneyimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.